هرنانس: من هم خودم را هو می‌کنم!

هرنانس، هافبک یوونتوس، تایید کرد که بازی های خوبی در ترکیب این تیم ارائه نداد و به همین دلیل، از هواداران بیانکونری که او را هو کردند، ناراحت نیست.