موگرینی: آزمایش موشکی ایران نقض برجام نیست

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد آزمایش موشکی ایران، نقض برجام نیست.