حیدر العبادی: مبارزه با تهدیدهای مستمر تروریسم نیازمند همکاری جدی جهانی است

نخست وزیر عراق گفت تروریسم ملت ها و کشورهایمان را تهدید می کند و این امر همکاری جدی جهان را می طلبد.