دونالد ترامپ: خشونت ها در شارلوت با مصرف مواد مخدر مرتبط است