آغاز عملیات نظامی ارتش سوریه در حلب

ارتش سوریه آغاز عملیات نظامی در مناطق شرقی حلب را اعلام کرد.