جانسون باتن سال آینده در مسابقات Super GT شرکت می کند

جانسون باتن می‌گوید زمانی‌که یک سال دور از فرمول یک سپری کند، می‌تواند در مسابقات Super GT ژاپن در سال ۲۰۱۷ شرکت کند.