رونی: انتقادات از من مزخرف است

وین رونی، کاپیتان منچستریونایتد، با رد انتقادهای اخیر در مورد بازی اش، بسیاری از این اظهارنظرها را “مزخرف” توصیف کرد.