انتصاب رییس جدید دستگاه اطلاعات خارجی روسیه

ولادیمیر پوتین رئیس جدید دستگاه اطلاعات خارجی روسیه را منصوب کرد.