صدور مجوز فروش بوئینگ ربطی به سفر روحانی نداشت/دولت ایران از هواپیماها «درست» استفاده کند

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید صدور مجوز صادرات هواپیماها ربطی به سفر روحانی به نیویورک نداشته ولی بهرحال بهتر است دولت ایران از این پرنده‌های آهنین «درست» استفاده کند.