صدور مجوز فروش بوئینگ ربطی به سفر روحانی نداشت/دولت ایران از هواپیماها «درست» استفاده کند