فضاپیمای مافوق صوت جدید چینی ها شاتل های فضایی را به موزه می فرستد