وزیر امور خارجه انگلیس: لندن قصد دارد روند جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا را فعال کند