نزدیک شدن یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا به شبه جزیره کریمه در دریای سیاه

یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا از نوع «بوئینگ پی ۸» به مرزهای روسیه در شبه جزیره کریمه در ساحل دریای سیاه نزدیک شد.