نزدیک شدن یک فروند هواپیمای جاسوسی آمریکا به شبه جزیره کریمه در دریای سیاه