لاوروف: نشست امروز گروه حمایت از سوریه در نیویورک بی‌نتیجه ماند