رییس جمهور نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

رییس جمهور که برای شرکت در هفتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، دقایقی پیش نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.