جان کری: نمی‌توان گفت‌وگوهای صلح سوریه را با این وضعیت ادامه داد

وزیر خارجه آمریکا بعد از شکست نشست گروه موسوم به حامیان سوریه گفته که باید با زمین‌گیر نیروی هوایی برخی طرف‌های دخیل در بحران سوریه، حسن‌نیت آنها ثابت شود در غیر این صورت نمی‌توان مذاکرات را ادامه داد.