پنتاگون استفاده داعش از گاز شیمیایی را تأیید کرد

رئیس ستاد مشترک آمریکا تأیید کرد که داعشی‌ها به گاز شیمایی خردل مجهز شده‌اند و از آن در بمب‌هایی که به سمت ارتش عراق و مستشاران آمریکایی پرتاب شده، استفاده کرده‌اند.