سه مرگ مشکوک در یاسوج خودکشی بوده است

به گزارش ایران خبر، سرهنگ خداکرم پاک‌روان با تشریح سه مرگ مشکوک به قتل در یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد، تاکید کرد که هر سه مرگ عنوان شده «خودکشی» بوده است. وی گفت: هر سه حادثه مشکوک به قتل، به صورت حلقه‌آویز بوده و با طناب دار صورت‌گرفته و همگی “خودکشی” بوده است. رئیس پلیس […]