چرا استقلالی‌ها منصوریان را دوست دارند؟/ همه رازهای شاگرد کی‌روش

هواداران پشت تیم ایستاده اند. جمعیت خوبی برای تماشای بازی هفتم به آزادی می رود، حتی بیشتر از روزهایی که مظلومی و قلعه نویی خوب نتیجه می‌گرفتند.