موضوع اخذ هزینه‌های سنوات هفته آینده در کمیسیون بررسی می‌شود/ اگر تخلفی صورت گرفته باشد حق را به دانشجو می‌دهیم

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در جلسه هفته آینده کمیسیون این موضوع رسیدگی خواهد شد و گزارش‌های رسیده از دانشگاه‌ها را بررسی خواهیم کرد