وضع مقررات منع آمد و شد در شهر شارلوت

شهردا شهر آشوب‌زده شارلوت آمریکا که کشته شدن یک رنگین پوست غیرمسلح به دست پلیس، شهرش را به آشوب کشیده، در تلاش برای آرام کردن اوضاع، مقررات منع آمد و شد وضع کرد.