نتایج نظرسنجی: مارین لوپن در هر حالتی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه راه می یابد

نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد رهبر حزب راستگرای افراطی جبهه ملی(FN) فرانسه، در هر حالتی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری جمهوری این کشور راه می یابد.