دبیرکل سازمان ملل از کشتار مردم در بندر حدیده یمن ابراز ناراحتی کرد