ابراز شگفتی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از افشای بخشی از توافق مسکو – واشینگتن

ماریا زاخاروا از افشای بخشی از توافق مسکو – واشینگتن در موضوع سوریه ابراز شگفتی کرد.