ابراز شگفتی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه از افشای بخشی از توافق مسکو – واشینگتن