از احتمال حضور شخصیت‌های سیاسی مشهور در انتخابات ۹۶ تا گزینه ناطق نوری برای رقابت در دوره دوازدهم ریاست جمهوری