محکومیت حمله جنگنده های سعودی به شهر حدیده یمن از سوی بان کی مون

دبیر کل سازمان ملل حمله جنگنده های سعودی به شهر حدیده یمن را محکوم کرد.