لاوروف:در نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه هیچ اتفاقی نیفتاد

وزیر امور خارجه روسیه گفت در نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه هیچ اتفاق و پیشرفتی حاصل نشد.»