نامه رییس شورای عالی سیاسی یمن به بان کی مون برای پایان تجاوز سعودی ها

صالح الصماد در نامه ای به دبیر کل سازمان ملل خواهان پایان تجاوز سعودی ها به یمن شد.