نشست وزرای امور خارجه ایران و ۱+۵ نخستین بار بعد از اجرایی شدن برجام

وزرای خارجه ایران و ۱+۵ نخستین بار بعد از اجرایی شدن برجام، در نیویورک بر سر میز مذاکره نشستند تا روند اجرای برجام را بررسی کنند.۰۷:۲۲ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر