احمدی‌نژاد هنوز تصمیمی برای کاندیداتوری در انتخابات ۹۶ نگرفته است