چرا رژیم بعثی به قرارداد ۱۹۷۵ پایبند نبود؟

در دهه ۸۰ میلادی صدام با پاره کردن قرار داد ۱۹۷۵ و به راه انداختن یک جنگ ۸ ساله صد ها هزار ایرانی را به شهادت رساند و میلیون ها نفر را به دردسر انداخت.