موگرینی: ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده‌است

مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا می‌گوید ایران به توافق اتمی سال گذشته با ۵ عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان پایبند بوده‌است.