موگرینی: ایران به تعهداتش در قبال برجام پایبند بوده‌است