گزارش برجام تا پایان مهر نهایی می‌شود/ پیگیر نشست با هئیت نظارت بر برجام هستیم