واتساپ قابلیت محافظت از طریق کد را به پلفترم خود اضافه می‌کند

واتس‌اپ قابلیت تنظیم یک کد ۶ رقمی را به منظور افزایش امنیت کاربران، به پلتفرم پیام‌رسان خود اضافه می‌کند.