مقصودلو بهترین مهره ایران/ نفر‌به‌نفر با شطرنج‌بازان تیم‌ملی در المپیاد جهانی

تیم ملی شطرنج ایران به لطف جوانگرایی بهترین نتیجه اش را در تاریخ المپیاد جهانی  به دست آورد.