مقصودلو بهترین مهره ایران/ نفر‌به‌نفر با شطرنج‌بازان تیم‌ملی در المپیاد جهانی