آمریکا پول نقد به ایران نمی دهد

طرح ممنوعیت پرداخت پول نقد به دولت ایران در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد.۰۸:۳۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر