نمایش نور سه بعدی در روسیه

متخصصان انیمیشن و نور در روسیه، نمایشی از داستان های سنتی این کشور را با نور پردازی سه بعدی بر روی نمای ساختمان دانشگاه دولتی اجرا کردند.۰۸:۴۰ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر