هجدهمین اجلاس جهانی صنایع دستی

هجدهمین اجلاس جهانی صنایع دستی سوم تا ششم مهر در اصفهان برگزار می شود.۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر