واکسیناسیون بیش از یک میلیون و دویست هزار نوآموز

رئیس اداره سلامت نوجوان و مدارس وزارت بهداشت گفت: شرط ثبت نام نوآموزان بدو ورود به مدارس انجام برخی آزمایش ها و واکسیناسیون است.۰۸:۴۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲ مهر