جذب ۲۷۰۰۰ نیروی تازه در آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: امسال ۲۷ هزار نفر در این وزارتخانه جایگزین ۳۶ هزار بازنشسته می شوند.