رییس‌جمهور، ایران را سد دفاعی بزرگ در برابر تروریسم توصیف کرد