کره جنوبی در ادعایی خواستار اخراج کره شمالی از سازمان ملل شد