در آستانه هفته سوم مقدماتی جام جهانی/ سرمربی قطر اخراج شد