بازداشت امیر داعش در اردوگاه عین‌الحلوه لبنان

دستگاه اطلاعات ارتش لبنان در عملیاتی توانست امیر داعش در اردوگاه عین الحلوه لبنان را بازداشت کند.