لیگ جذابیتش را از دست داده/ ذوب‌آهن شرایط خوبی پیدا می‌کند