عملیات پاکسازی الحویجه تا یک ماه آینده اغاز می‌شود